ĐẠI HỌC BẮC HÀ THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2018

A. Hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy trong nước:

1. Hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng khối kinh tế 
– Tổng thời gian khóa học là 3,5 – 4 năm (đối với hệ đại học) và 2,5 – 3 năm (đối với hệ cao đẳng) gồm các ngành đào tạo sau:

TT Chuyên ngành học TT Chuyên ngành học
1. Ngành Quản trị kinh doanh 2.3 Tài chính quốc tế
1.1 Quản trị Doanh nghiệp 2.4 Tài chính công
1.2 Quản trị Marketing và Bán hàng 3. Ngành Kế toán
1.3 Quản trị khách sạn và du lịch 3.1 Kế toán tổng hợp
2. Ngành Tài chính – ngân hàng 3.2 Kiểm soát nội bộ
2.1 Tài chính doanh nghiệp 3.3 Kế toán doanh nghiệp
2.2 Tài chính Ngân hàng

 

2.  Hệ đào tạo Đại học, cao đẳng khối kỹ thuật 
– Tổng thời gian khóa học là 3,5 – 4 năm (đối với hệ đại học) và 3 năm (đối với hệ cao đẳng) gồm các chuyên ngành đào tạo sau:

TT Chuyên ngành học TT Chuyên ngành học
1. Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông 2. Ngành Công nghệ thông tin
1.1 Kỹ thuật điện tử truyền thông 2.1  Công nghệ thông tin
1.2 CN điện tử công suất 2.2 CNTT trong quản lý
1.3 CN điện tử dân dụng và công nghiệp 2.3 Quản lý hệ thống CNTT
1.4 Kỹ thuật thiết kế mạch vi điện tử
1.5 CN điện tử viễn thông

 

3.  Hệ đào tạo đại học chính quy khối xây dựng
– Tổng thời gian khóa học là 4 – 4,5  năm
– Các chuyên ngành tuyển sinh như sau:

TT Chuyên ngành học TT Chuyên ngành học
1. Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng 3. Ngành Kinh tế xây dựng
1.1 Kỹ thuật công trình dân dụng 3.1 Kinh tế xây dựng
1.2 Kỹ thuật công trình công nghiệp 3.2 Quản lý dự án xây dựng
2. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

4. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển
– Bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/3/2018.

Tin tức mới

TIN TỨC – SỰ KIỆN

0915500256