Chương trình ĐT ngành Kinh tế xây dựng

0
5094

THÔNG TIN CHUNG

 • Tên ngành đào tạo: Kinh tế xây dựng
 • Mã ngành đào tạo: 52580301
 • Chyên ngành:
 • Trình độ đào tạo: Đại học
 • Hệ đào tạo: Chính quy

Mô tả vắn tắt: là chương trình đào tạo tiêu chuẩn, kiểu đơn ngành; cấp bằng Kỹ sư ngành Kinh tế xây dựng, hệ đào tạo chính quy.

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo ra kỹ sư kinh tế, nắm vững kiến thức kỹ thuật về xây dựng công trình đồng thời làm chủ về mặt kinh tế ở tầm vĩ mô và vi mô trong ngành xây dựng nói chung.

 • Có khả năng lập, thẩm định và quản lí đầu tư các dự án xây dựng công trình
 • Biết điều tiết để đạt hiệu quả kinh tế tối ưu cho công trình xây dựng
 • Rèn luyện sức khỏe, phẩm chất chính trị
 • Không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, nâng cao kỹ năng mềm
 1. CHUẨN ĐẦU RA:
 1. Về lý luận chính trị:
 • Nắm vững đường lối của Đảng và chính phủ
 • Nhìn nhận sự việc một cách khác quan, logic
 • Thể hiện khả năng chuyên môn ngoại ngữ ngày càng hoàn thiện
 1. Về đạo đức:
 • Gương mẫu thực hiện tốt công việc
 • Có lối sống lành mạnh, rèn luyện thể lực thường xuyên
 • Có tinh thần làm việc nhóm và luôn nâng cao tính chuyên nghiệp
 1. Về chuyên môn:
 • Biết giải quyết các vấn đề kỹ thuật và kinh tế cho công trình xây dựng ở tầm vĩ mô và vi mô
 • Biết sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ về tính toán, vẽ và tin học phục vụ chuyên môn
 • Luôn không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ để có thể nâng cao trình độ cho bản thân ở bậc cao hơn.

d) Trình độ ngoại ngữ, tin học
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc hàng ngày. Có khả năng đọc sách chuyên môn bằng tiếng Anh trong lĩnh vực kinh tế xây dựng. Đạt trình độ tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (tương đương TOEIC 450 điểm).
– Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng Microsoft Word, Excel, Powerpoint; trình bày, soạn thảo thành thạo các loại văn bản thông dụng (công văn, tờ trình, quyết định, thông báo …); sử dụng Internet và thư điện tử; sử dụng CSDL mức cơ bản; đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao (tương đương các chứng chỉ tin học IC3, ICDL).

 1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4,5 năm
 1.  CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Kinh tế xây dựng có thể làm việc trong các doanh nghiệp thuộc công nghiệp xây dựng như các công ty tư vấn, các công ty xây lắp, các tổ chức quản lý đầu tư xây dựng, các cơ sở nghiên cứu và quản lý khoa học công nghệ xây dựng, các cơ sở đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân trong lĩnh vực xây dựng công trình.

 1. KHỐI LƯỢNG VÀ CẤU TRÚC KIẾN THỨC TOÀN KHÓA:
KHỐI KIẾN THỨC Kiến thức bắt buộc (tín chỉ) Ghi chú
I. Kiến thức giáo dục đại cương  47
 • Chính trị
12
 • Ngoại ngữ
24
 • Tin học và kỹ năng mềm
11
II.Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 116
 • Kiến thức khối ngành
60
 • Kiến thức chuyên ngành
40
 • Thực hành
03
 • Thực tập tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp
13
     Cộng: 163

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here