Chương trình ĐT ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông

0
4318

THÔNG TIN CHUNG

  • Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật điện tử, truyền thông
  • Mã ngành đào tạo: 52520207
  • Chuyên ngành:
  • Trình độ đào tạo: Đại học
  • Hệ đào tạo: Chính quy

Mô tả vắn tắt: là chương trình đào tạo tiêu chuẩn, kiểu đơn ngành; cấp bằng Cử nhân ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông, hệ đào tạo chính quy.

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

+ Trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương, phổ cập về lý luận của chủ nghĩa Mac- lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và khoa học tự nhiên, xã hội . Chú trọng trang bị kiến thức toán, vật lý làm nền tảng cho học tập các môn ngành và chuyên ngành.
+ Chương trình đào tạo định hướng thực hành, sát với yêu cầu thực tiễn, để khi tốt nghiệp ra trường sinh viên có thể thực hiện được các nhiệm vụ mà thực tiễn đòi hỏi. Bên cạnh các kiến thức thiết yếu về lý thuyết, sinh viên được rèn luyện kỹ năng thực hành thông qua các bài tập lớn, các dự án ứng dụng cụ thể, đa dạng từ thực tế, trên cơ sở hợp tác với các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành kinh tế, kỹ thuật khác nhau.
+ Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc.
+ Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

  1. CHUẨN ĐẦU RA:

2.1 Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
a)  Kiến thức:
+ Trang bị cho sinh viên kiến thức cốt lõi và cần thiết về cấu kiện điện tử, mạch điện tử tương tự, điện tử số và quá trình xử lý tín hiệu.
+ Trang bị cho sinh viên kiến thức toàn diện và hiện đại về viễn thông, kiến thức căn bản trong điện tử- tin học- viễn thông.
b) Kỹ năng về chuyên môn:
Sinh viên tốt nghiệp ngành điện tử truyền thông trường Đại học Quốc tế Bắc Hà có những kỹ năng sau:
+ Phân tích tổng hợp sửa chữa mạch điện tử trong thiết bị viễn thông
+ Triển khai dịch vụ viễn thông, các phương thức bảo mật hệ thống
+ Thiết kế, lắp đặt, vận hành các thiết bị và hệ thống viễn thông
+ Phân tích và xử lý các sự cố kỹ thuật vừa và nhỏ trong thiết bị và hệ thống viễn thông
+ Nắm chắc các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam
+ Nghiên cứu, tiếp cận với các thiết bị điện tử và hệ thống viễn thông mới, hướng tới cải tiến và thiết kế mới.
+ Kỹ năng mềm: Có khả năng hợp tác nhóm làm việc, thuyết trình và thảo luận, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn cũng như giải quyết các vấn đề trong công việc hàng ngày.
c) Trình độ ngoại ngữ, tin học
– Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc hàng ngày. Có khả năng đọc sách chuyên môn bằng tiếng Anh trong lĩnh vực Kỹ thuật điện tử truyền thông. Đạt trình độ tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam  (tương đương TOEIC 450 điểm).
– Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng Microsoft Word, Excel, Powerpoint; trình bày, soạn thảo thành thạo các loại văn bản thông dụng (công văn, tờ trình, quyết định, thông báo …); sử dụng Internet và thư điện tử; sử dụng CSDL mức cơ bản; đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao (tương đương các chứng chỉ tin học IC3, ICDL).

  1. CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP

– Sinh viên tốt nghiệp ngành điện tử truyền thông Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà có thể làm việc tại cơ quan quản lý Nhà Nước về thông tin, truyền thông; làm việc tại các Tập đoàn, Tổng công ty và các đơn vị thành viên thuộc các tập đoàn viễn thông.