Chương trình ĐT ngành Tài chính – Ngân hàng

0
2952

I. THÔNG TIN CHUNG

 • Tên ngành đào tạo:  Tài chính- Ngân hàng
 • Mã ngành đào tạo:   52340201
 • Chuyên ngành:
 • Trình độ đào tạo:     Đại học
 • Hệ đào tạo:  Chính quy

Mô tả vắn tắt: là chương trình đào tạo tiêu chuẩn, kiểu đơn ngành, cấp bằng Cử nhân ngành Tài chính-Ngân hàng, hệ đào tạo chính quy.

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Tài chính-Ngân hàng; nắm vững kiến thức về cấu trúc, cơ chế vận hành và quản lý của hệ thống tài chính; có khả năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá, đề xuất chính sách về hoạt động và sự phát triển của hệ thống tài chính; có tư duy độc lập; có khả năng tự học bổ sung kiến thức đáp ứng yêu cầu của công việc.
Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng có thể làm việc tại ngân hàng nhà nước, các ngân hàng thương mại, các ngân hàng đầu tư, hoặc tài chính tại các doanh nghiệp, thực hiện các nghiệp vụ liên quan tới tài chính, ngân hàng tại các viện nghiên cứu, các bộ và cơ quan nhà nước, chính phủ.

2.1- CHUẨN ĐẦU RA

Về kiến thức:

Nắm vững kiến thức chuyên sâu, hiện đại về tài chính – ngân hàng, bao gồm cả lý thuyết và kiến thức thực tế liên quan đến:
+ Hoạt động của các ngân hàng thương mại và các định chế tài chính trung gian phi ngân hàng.
+ Hoạt động tài chính quốc tế, các định chế tài chính lớn
+ Hoạt động của thị trường chứng khoán,
+ Hoạt động tài chính khu vực Nhà nước
+ Hoạt động tài chính của các doanh nghiệp
+ Kiến thức về cấu trúc, cơ chế vận hành và quản lý của hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường; có khả năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá, đề xuất chính sách về hoạt động và sự phát triển của hệ thống tài chính, góp phần vào sự ổn định và phát triển nền kinh tế.

Về kỹ năng:

Kỹ năng nghiệp vụ:
Sinh viên ngành Tài chính – ngân hàng, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà có kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá một cách toàn diện các vấn đề kinh tế, tài chính ở tầm vĩ mô và vi mô; có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực chuyên sâu nói riêng, tài chính – ngân hàng nói chung.
Kỹ năng mềm
– Cử nhân Tài chính – ngân hàng, ngoài những kĩ năng làm việc chuyên môn, còn được tạo điều kiện nâng cao các kỹ năng về lãnh đạo quản lý, kỹ năng giải quyết tình huống,  kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp trong kinh doanh, có khả năng truyền tải, tiếp nhận và xử lý thông tin tốt trong hệ thống quản lý tri thức.
– Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn, các phần mềm chuyên dùng thuộc chuyên ngành đào tạo; có kỹ năng soạn thảo đúng quy chuẩn các văn bản trong lĩnh vực Tài chính-ngân hàng.
– Kỹ năng làm việc độc lập, tự thích nghi với môi trường làm việc và khả năng chịu áp lực công việc cao.
2.2 – Trình độ ngoại ngữ, tin học
– Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc hàng ngày. Có khả năng đọc sách chuyên môn bằng tiếng Anh trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng. Đạt trình độ tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam  (tương đương TOEIC 450 điểm).
– Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng Microsoft Word, Excel, Powerpoint; trình bày, soạn thảo thành thạo các loại văn bản thông dụng (công văn, tờ trình, quyết định, thông báo …); sử dụng Internet và thư điện tử; sử dụng CSDL mức cơ bản; đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao (tương đương các chứng chỉ tin học IC3, ICDL).

III. CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP

Sau  khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Tài chính ngân hàng của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài; tại các tập đoàn, các tổng công ty; tại các ngân hàng thương mại; các định chế tài chính quốc tế; các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức nghiên cứu chuyên sâu về tài chính ngân hàng.

IV. KHỐI LƯỢNG VÀ CẤU TRÚC TOÀN KHÓA: 130 tín chỉ  (không bao gồm giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng )

THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 NĂM

KHỐI KIẾN THỨC Kiến thức bắt buộc (tín chỉ) Ghi chú
I. Kiến thức giáo dục đại cương  47
 • Chính trị
12
 • Ngoại ngữ
24
 • Tin học và kỹ năng mềm
11
II.Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 83
 • Kiến thức khối ngành
27
 • Kiến thức chuyên ngành
27
 • Tiếng anh chuyên ngành
06
 • Thực hành
11
 • Thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp
12
     Cộng: 130

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here